הכנה לראיון עבודה

פגישה חד פעמית בת שעתיים, בה נכין אותך לראיון באופן אפקטיבי ככל הניתן.
במפגש נבנה את המסרים העיקריים שלך בהתאם למשרה הרצויה,
נכין ונשייף את ההצגה העצמית שלך ונערוך סימולציות רבות ומגוונות
למתן תשובות לשאלות אופייניות ומאתגרות בראיון.

BE YOUR BEST