top of page

THE 3 C's -

Connection, Communication, Collaboration

יחסים כמפתח לתוצאות יוצאות דופן

על הפרק

תכנים

  • מיפוי מערכות היחסים המשמעותיות בסביבת הניהול שלך –למעלה, לצדדים, למטה.

  • היכרות מעמיקה של מהות היחסים והאחריות
    האישית על איכות הקשר והיכולת ליצור מפנה בכל רגע נתון.

  • תקשורת וניהול קונפליקטים - כלים פרקטיים לניהול תקשורת אפקטיבית ומיטיבה.

  • ניהול עימותים תוך שמירה על WIN WIN

  • תקשורת, העברת מסרים והרחבת מעגלי ההשפעה

  • כלים פרקטיים לניהול תקשורת מגייסת ורותמת

מערכות יחסים כמקור להפקת תוצאות
 

ניהול תקשורת אפקטיבית ומגייסת לשיתוף פעולה
 

בניית יחסי אמון ויצירת מחוייבות
 

השפעה והעברת מסרים

תרגול
עבודה בזוגות, תרגול במליאה ומשוב מהמנחה

איך לאמץ את הידע וליישם בחיי היומיום

הניהוליים

תרגול 

סיכום ותובנות

bottom of page