top of page

ליווי ופיתוח בכירים ומנהלים

תהליכי פיתוח- אימון, יעוץ וליווי אישיים למנכ"לים וחברי/ות הנהלה 1:1

  • עבודה אישית במרחב פרטי 

  • התמודדות עם דילמות ניהוליות 

  • בחינה ודיוק של הדרך להפקת תוצאות יוצאות דופן 

  • התנהלות אפקטיבית במרחב הפוליטי בארגון

  • הרחבת מעגלי ההשפעה 

  • קבלת החלטות ופיתוח מיומנויות ניהוליות ואקזקיוטיביות.

bottom of page