top of page

אימון לחיים בשיטת סאטיה
ליחידים ולזוגות

אימון בשיטת סאטיה

מטרת שיטת סאטיה: ללמד ולאמן אנשים להיות חופשיים - להיות ערים ואחראים לעצמם, להבין את מי שהם, ולאפשר לעצמם להיות משמעותיים ותורמים.  

האימון הסאטי הינו דרך מיטיבה וחומלת, המאפשרת לך להביא את עצמך לידי ביטוי באופן מיטיב וייחודי רק לך.
להיות ולחיות בשלמות ונינוחות, ולהביא את עצמך במלוא הפוטנציאל שלך, למגרש המשחקים שאנו קוראים לו "חיים".
תהליך האימון הוא הזמנה להכיר את עצמך מבפנים, את הערכים שלך, מה מניע אותך, מה מיטיב איתך ומה לא.
מהם החלומות והשאיפות שלך, ואפילו את אלו שאינך מרשה לעצמך לחשוב עליהם.
לחלום. להציב מטרות. להגשים.

 

בתהליך האימון נכיר את ההתניות שלך, האמונות המגבילות אותך ונלמד לשחרר אותן מתוך ערות ואחריות אישית.
נלמד יחד להכיר אותך ומתוך ההיכרות העמוקה, שלך אותך, יהיו לך כלים לנהל את עצמך
ואת חייך מתוך מרחב נשימה, תחושות גוף רחבות והוויה המשפיעה ישירות על התוצאות בחייך.

ואת כל אלה ועוד, נממש גם באימון הזוגי, כתהליך עמוק של היכרות שלך, של בן/בת הזוג ושל הזוגיות עצמה.
נכיר את מערכת היחסים, היכרות מחודשת ומעמיקה. נלמד להקשיב קשב רב לצד השני, לנהל דיאלוג מיטיב,
ננקה משקעים, נחדש הסכמים ונעצים את הקשר.

bottom of page