top of page

למה לי פוליטיקה עכשיו?!

הכל על פוליטיקה ארגונית

על הפרק

תכנים

  • פוליטיקה זו לא מילה גסה –
    איך להתנהל בשדה הפוליטי בארגון ולהשאר
    בנאמנות לעצמך

  • 4 כלים פרקטיים לניהול הפוליטיקה הארגונית

מה משחקים?! דמקה או שחמט

עבודה בזוגות/ קבוצות קטנות
אינטראקציות ומשוב מהמנחה

שיתופים ואיטראקציות

סיכום ותובנות

מהלכה למעשה, איך להפוך את התיאוריה
לפרקטיקה

  • ראיון עם איילת שדות על מנהלים ופוליטיקה
bottom of page