top of page

תהליך אישי 1:1

סדרת מפגשים אישיים למציאת התפקיד הבא, משלב הגדרת המטרה ועד הכניסה לתפקיד.
התהליך כולל ליווי ותמיכה בעיבוד תהליך סיום התפקיד האחרון, הגדרת כיווני קריירה, כתיבת קורות חיים, 

הכנה לראיונות עבודה ופגישות נטוורק, דגשים על כלים לחיפוש עבודה ועל ניהול נכון של תהליך החיפוש.
תהליך אישי המנוהל ע"י מאמן/ת מטעמנו, המלווה את המועמד בתהליך חיפוש העבודה השוטף.

bottom of page