top of page

NEW IN TOWN

סדנת כניסה לתפקיד חדש

על הפרק

תכנים

  • SWOT אישי

  • מיפוי האתגרים - אישי, מקצועי, ניהולי

  • בניית תכנית עבודה

  • מפת דרכים אישית

חדשים בשכונה?!


הפעילו WAZE ונמצא את הדרך האפקטיבית והמהירה ביותר ללמוד, להתאקלם ולהגיע אל
המטרה בהצלחה

  • התנסויות

  • תרגול בזוגות/ קבוצות קטנות

  • שיתוף בקבוצה מתוך התנסויות במציאות

  • אינטראקציה ומשוב מהמנחה

תרגול

מאינפורמציה ולמידה לכלי עבודה שימושיים

סיכום ותובנות

bottom of page