top of page

BEGINNERS LUCK

קורס למנהלים בתחילת הדרך

על הפרק

תכנים

  • תפיסת תפקיד

  • סמכות ניהולית

  • תקשורת והשפעה

  • בניית צוות

  • ניהול והעלאת מוטיבציה

  • ניהול זמן וסדרי עדיפויות

  • ניהול קונפליקטים

  • קבלת החלטות

ארגז כלים למנהלים בתפקיד ניהולי ראשון

עבודה בזוגות/ קבוצות קטנות
אינטראקציות ותרגולים וקבלת משוב מהמנחה

תרגול

מהלכה למעשה,
איך להפוך את התיאוריה לפרקטיקה

סיכום ותובנות

bottom of page