top of page

BE YOUR BEST

סדנת הכנה לראיון

על הפרק

תכנים

  • כלים פרקטיים לניהול עצמי בראיון

  • בניית אסטרטגיית ראיון 

  • הצגה עצמית - מה הסיפור שלך ומה הדרך האפקטיבית ביותר לספר אותו 

  • מענה לשאלות "קשות" 

מה הדרך האישית של כל אחד ואחת לעבור ראיונות בהצלחה

תרגול

עבודה בזוגות, תרגול במליאה ומשוב מהמנחה 

תרגול וסימולציות

סיכום ותובנות

מסקנות, תכנים מוכנים ומסרים מובנים לראיונות עתידיים

bottom of page