top of page

360

  קורס להנהלה בכירה ולדרג הביניים

על הפרק

תכנים

 • ניהול מערכות יחסים – ° 360 –
  מנהלים/ ממשקים/ עובדים

 • הקשר בין מערכות יחסים לתוצאות יוצאות דופן

 • ניהול תקשורת אפקטיבית וניהול קונפליקטים

 • ניהול הפוליטיקה הארגונית, מיתוג ומיצוב עצמי

 • הוויה מול עשייה

 • סמכות ניהולית

 • תפיסת תפקיד והתרומה הייחודית שלך

 • המנהל כחונך

 • ניהול קריירה וניהול התודעה – לאן את/ה רוצה להגיע, ומהן תקרות וקירות הזכוכית שסביבך

סדרה מקיפה של רזי הניהול

תרגולים, סימולציות, אינטראקציות עם המנחה

תרגול

איך להטמיע את התובנות בניהול היומיומי
בניית תכנית אישית משוב והשלמה

סיכום ותובנות

bottom of page